Указания за проектиране на детайли огънати с абкант

Указания за проектиране на детайли огънати с абкант

Какво трябва да имате предвид при проектирането на детайли огънати с абкант

Накратко

Размери

 • Максимална дължина на сгъвка: 2980 мм
 • Максимална дебелина на стоманения лист: 10 мм
 • Максимална дебелина на листа неръждаема стомана: 8 мм
 • Максимална дебелина на алуминиевия лист: 6 мм
 • Максимално тегло на детайла за огъване: 100 кг

В зависимост от материала са възможни само определени размери. Подробностите могат да бъдат намерени в нашия списък с материали на нашата платформа.

Изисквания към техническия чертеж

Тук ще намерите инструкциите как да създадете своя технически чертеж

Важни инструкции

При лазерно рязане на детайли от тънка ламарина, ние предвиждаме т.н. микромостове между компонента и ламарина, за да се предотврати преобръщането на детайлите и произтичащите от това сблъсъци с лазерната глава.

При експортирането на векторен DXF файл, някои CAD програми използват слоеве или различни нива при записване. Те могат да доведат до промени в контура и не могат да бъдат отчетени от системата. Не можем да поемем никаква отговорност за това.

В зависимост от производствения процес, характеристиките като рязане на ръбове и качество на рязане могат да варират.

В зависимост от материала и производствените стъпки, необработената повърхност може да бъде мазна или, в случай на стомана, дори леко ръждясала. При необработени повърхности е възможно надписите все още да се виждат върху компонентите. Тъй като лазерното рязане е процес на термично рязане, режещият ръб и ъгълът на рязане могат да варират в зависимост от дебелината на материала. Ако има нужда от специални изисквания за повърхността за вашия компонент, те трябва да бъдат описани в коментара.

С избраната опция „Отстраняване на осенък от едната страна“ долната страна на CAD файла се избира автоматично.

Допуски

По подразбиране всички детайли огънати с абкант в LaserMaster.bg се произвеждат в съответствие с допуските, посочени в БДС EN ISO 22768-м.

Подробна информация за допустимите отклонения можете да намерите тук.

Максимална дължина на сгъвка

За да се гарантира изработката на дадени огънати детайли, още по време на проектирането им, трябва да се вземат в предвид граничните размери свързани с инструментите за изработка.

Максимална дължина на сгъвка


Минимални и максимални размери при огъване

Ако разтоянието за огъване е твърде късо за необходимия призма, желаното огъване не може да бъде извършено. Стойностите могат да се отклоняват в зависимост от геометрията на компонента и дължината на огъването.

Минимални и максимални размери при огъванеМинимални и максимални размери при огъване


Минимални размери при огъване

Минимални размери при огъване

Максимални размери при огъване

Максималen размер при огъване: a = 500 мм


Минимално разстояние до отвори

Ако отворите или вдлъбнатините са твърде близо до линията на огъване, те могат да се изкривят при огъване. Трябва да се уверите, че сте осигурили достатъчно разстояние.

Минималното разстояние до отвора е идентично с минималната дължина на сгъване (вижте по-горе). Размерът "а" от скицата за минималната дължина е еквивалентно с минималното разстоянието до отвора.

Ако отворите или контурите трябва да са близо до ръба на огъване поради конструкционни причини, можете да проектирате допълнителни орвори върху сгънката (вижте следващия раздел). Ако желаете, можете да изберете това като опция при поръчка. Ние не можем да поемем отговорност при изкривявания, свързани с дизайна на огънатите детайли.

Минимално разстояние до отвориМинимално разстояние до отвори


Допълнителни отвори

Ако минималното разстояние до отворите не може да се спази заради нужди на конструкцията, могат да се направят допълнителни отвори. Те предотвратяват изкривяването на основните отворите в близост до зоната на огъване. При проектирането на допълнителни отвори е нужно да се спазват следните особености:

 • Трябва да има достатъчно материал в зоната на огъване, за да се гарантира стабилността на детайла
 • Отвори с остри ръбове, като правоъгълници, често са източник на пукнатини, тъй като материалът в ъглите е отслабен
 • Идеалната форма за допълнителни отвори в зоната на огъване е правоъгъленик със заоблени ъгли

Допълнителни отвори


Заострени ъгли и други външни контури близо до линията на огъване

Ако детайлът има заострени ъгли или други външни контури близо до ръба на огъване, тук важат същите правила като за минималната дължина на огъване.

От определен момент нататък контурът пада под минималната дължина на огъване и материалът вече не лежи напълно върху долния инструмент (призмата). В резултат на това тази област може да се изкриви по време на процеса на огъване или да не е напълно огъната.

Заострени ъгли и други външни контури близо до линията на огъване


Минимален радиус при огъване

 • Изброените стойности могат да варират значително в зависимост от използвания инструмент
 • Вътрешните радиуси на огъване се дължат главно на избора на призма за огъване, изборът на поансон за огъване има само минимално влияние.
 • Вътрешните радиуси на огъване могат да варират в зависимост от партидата материала, състоянието на инструмента и геометрията на детайла
 • Конструираните радиуси е нужно да бъдат проектирани в следния диапазон.


Минимален радиус при огъване


Компенсиране на размера при разгъвка

Дължината на разгънататия лазерно-изрязан детайл е сумата от размерите на сгънатия детайл минус стойноста за компенсация "v", която межи да се намери в следната таблица.

Компенсиране на размера при разгъвка

Компенсиране на размера при разгъвка

Към калкулатора за изчисляване на разгъвка по DIN 6935


Освобождаване в ъглите

Ако не се остави малко разстояние в иглите на сгънките, материалът може да се разкъса по продължение на разреза. С поставянето на малко разстояние няма такава опастност и вашаият детайл може да бъде огъната правилно.

Освобождаване в ъглите

Сблъсък с инструмента при U-профили

Ако разтоянието при огъване е твърде дълго или проектираният U-профил е твърде тесен, може да възникне сблъсък с горния инструмент или притискащата греда над него. Можете да видите размерите, които могат да бъдат реализирани с U-образни профили от следващите графики.

Сблъсък с инструмента при U-профилиСблъсък с инструмента при U-профили

Сблъсък с инструмента при U-профилиСблъсък с инструмента при U-профили


Технически чертеж

Техническите чертежи в PDF-формат са необходими за при детайлите, които има нужда да се сгънат на абкант. Прикаченият векторен CAD-файл ще се използва като файл за изрязване, а допълнителна информация като допуски идр. трябва да присъства на чертежа, тъй като неможе да се вземе автоматично в предвид. В случай на несъответствия между CAD и PDF файловете, производството ще се основава на CAD файла, ако е възможно. Следващата връзка ви предоставя подробни инструкции как да създадете своя технически чертеж.

Към инструкциите за техническия чертеж

Проверете наличността на материала за вашите лазерно-изрязани детайли

Тук можете да проверите текущата наличност на материала за необходимата дебелина на листа. С безплатен акаунт в LaserMaster.bg можете също да конфигурирате и изчислявате своите заготовки от ламарина и огънати части в различни версии без задължение.